ENG
26.11.2018

Idzie zima zła, dobry grzejnik się przyda!

lsolesen\pel\PelJpegInvalidMarkerException thrown

Invalid marker found at offset 0: 0x89